Адміністратор територіальної громади
(Адміністратор ТГ)

Курс підготовки спеціаліста у галузі Адміністрування територіальної громади у Програмі СКПУ "Розвиток сільсько-господарської обслуговуючої кооперації"
 Учбовий план:
1. Віртуальні лекціїї
а) Загальні поняття Муніципального права.
б) Права та обовязки територіальної громади, форми та види діяльності у здійсненні прав власності на комунальні обєкти, у тому числі за допомогою органів місцевого самоврядування. 
- Створення. 
- Функціонування
в) Сільсько-господарський обслуговуючий кооператив; завдання, створення, функціонування. 
г) Участь теріторіальної громади села (селища) у здійсненні державної  політики  щодо  розвитку ринку зерна  як   пріоритетного   сектора   економіки   агропромислового комплексу   України.
д) КУ, ЗУ Про кооперацію, Про сільськогосподарську кооперацію, Про місцеве самоврядування, Про зерно та ринок зерна в Україні, Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Постанова КМУ від 27 липня 1998 р. N 1150 Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад
2. Практичні семінари із залученням профільних спеціалістів за темами:
а) Створення та реєстрація територіальної громади села
б) Створення та Реєстрація сільськогосподаського обслуговуючого кооперативу територіальної громади села
в) Постійні господарськи відносини сільськогосподаського обслуговуючого кооперативу територіальної громади села з  Аграрним фондом України.